Názory

Rozhovor pro časopis MLEJN

Pondělí, 10 Duben 2006 10:24

Otázka:

Předseda ODS Topolánek nedávno rozpustil stínovou vládu ODS. Jak jste nesla, že už nejste stínovou ministryní?


Odpověď:

Mně se to nějak zvlášť nedotklo, protože to byl krok, který musel přijít. Jsme před volbami. Každý, kdo se stal stínovým ministrem věděl, že tato etapa je rozložena na několik částí. Aby připravoval koncepční materiály, oponoval zákony, které přicházely do Poslanecké sněmovny, nabízel svá řešení. Samozřejmě, že tahle etapa musí volbami skončit. Nikdo z nás neměl garantováno, že je-li stínovým ministrem, bude také ministrem opravdovým. Nyní se musíme všichni soustředit na volby a přesvědčit občany,že jim nabízíme lepší řešení než ostatní politické strany. 

 
Otázka:

A je to běžné, že ministři nechodí na interpelace?

Odpověď:

Bohužel je to běžné, ale není to správné. Interpelace poslance je jedna z možností, kdy aktuálně, byť ve zkráceném čase a byť možná mnohdy velmi povrchně, můžeme otevřít témata, která se při schváleném programu schůze normálně otevřít a diskutovat nedají.Ale každý den nám přináší nějakou zajímavou věc, na kterou je také možnost se ptát a hledat na ní odpovědi.


Otázka:

Můžete krátce shrnout jaké vidíte úspěchy a přetrvávající potíže resortu kultury v posledním vol. období?

Odpověď:

Úspěchem jsou aktivity mnoha jednotlivců, sdružení, spolků na amatérské úrovni. Daří se jim zejména díky podpoře místních samospráv a krajů. Za úspěch považuji převod majetků a kompetencí v oblasti kultury na kraje (knihovny, galerie, částečně i oblast památkové péče). Ukazuje se, že této oblasti je ze strany krajů věnována systematická pozornost. Potýkají se však zejména s nedostatkem peněz, který plyne z chybného zákona o rozpočtovém určení daní. 


Otázka:

Prozradíte čtenářům, který bod vašeho volebního programu pro oblast kultury považujete za stěžejní?

Odpověď:

Za stěžějní v kultuře považuji:-    postupné navyšování příjmů MK ze státního rozpočtu-    personální stabilizaci oblasti památkové péče-    vztah státu a církví-    platy v kultuře -    systematické a zaručené víceleté financování započatých investičních akcí (rekonstrukcí, velkých oprav)-    rekonstrukce Národního muzea a Národní knihovny-    metodická spolupráce s kraji, Sdružením historických měst a obcí, se sídly památek Unesco

 

Prospěl by příchod nové politické strany?

Pondělí, 10 Duben 2006 10:18

Otázka:

Prospěl by české poslanecké sněmovně příchod nové, dosud neparlamentní politické strany?

Odpověď:

Poslanecké sněmovně ale zejména občanům České republiky by prospěla změna volebního zákona. Dosavadní poměrný volební systém vytváří nestabilní vlády, v nichž každá strana musí velmi zredukovat svůj původní program. Jsou to tedy vlády velkých personálních a programových kompromisů. Naše země potřebuje vládu stabilní se stoprocentní mocí a také stoprocentní odpovědností. K té vede většinový volební systém. Příchod nové dosud neparlamentní politické strany bude znamenat pouze další jazýček na politických vahách nikoli stabilnější vládnutí a lepší atmosféru v České republice.

reakce pro MF Plus
 

Dodržujete některé velikonoční zvyky?

Pondělí, 10 Duben 2006 10:12

Otázka:

Dodržujete některé velikonoční zvyky?

Odpověď:

O Velikonocích barvívám vajíčka. V posledních letech už jenom v cibulových slupkách, protože ty se mi daří nejlépe. Na Zelený čtvrtek jíme vždy něco zeleného a na Velký pátek držím půst. Jinak je to určitě u nás podobné jako u všech ostatních domácností v České republice. Navaříme dobroty, nachystáme občerstvení, přicházejí návštěvy, trochu povídáme, trochu vzpomínáme. Ale postupem let ubývá dětských koledníků a tak jsem ráda, když občas mí kamarádi přijdou i se svými syny. Zejména Velikonoční pondělí je významný den pro kluky, malé i velké. Tak jenom doufám, že ty letošní svátky už nás zbaví starostí z povodní a bude opravdové jaro.

reakce pro Deníky Vysočina

 

Bezvízový styk s USA

Pátek, 31 Březen 2006 00:00

Otázka:

Jste pro zavedení bezvízového styku s USA?

Odpověď:


Ano, přimlouvám se za změnu vztahů mezi námi a USA.

Toto jsou mé argumenty:

1) ČR a USA jsou  členy NATO. Vyhovujeme-li přísným podmínkám členství, jistě vyhovujeme i v otázkách soukromého charakteru.

2) Nezaznamenala jsem výrazné problémy, které by naši občané způsobili právě v USA.

3) Internet umožňuje všem zájemcům o pobyt v USA zjistit si podmínky a být si přesně vědom postihu při jejich nesplnění.

4) Existují solidní agentury, které při plánování pobytu v USA pomohou.

5) Česká republika nefiguruje v mezinárodních statistikách pokud jde například o terorismus.

6) Riziko, že naši občané pojedou do USA za prací „načerno“ není velké. Lze to odvodit z chování Čechů v zemích, kde víza nepotřebujeme (EU).

reakce pro Deníky Vysočina

 

Mohou hejtmani vystupovat ve sněmovně?

Pátek, 31 Březen 2006 00:00

Otázka:

Mohou hejtmani vystupovat ve sněmovně?

Odpověď:

Krajská zastupitelstva mají zákonodárnou iniciativu. Jako předkladatelé zákona mají hejtmani  právo zúčastnit se projednávání svých návrhů. V ostatních případech musí s jejich vystoupením souhlasit Sněmovna. Tento princip by byl postačující, kdyby se Sněmovna byla schopna chovat jako městská či krajská zastupitelstva. I tam mohou po odsouhlasení vystoupit lidé „zvenku“. Ze zkušenosti komunálního politika vím, že jsme nikdy žádost o vystoupení neodmítli. Sněmovna však bohužel ano. Zabránila tak, aby byl slyšen hlas těch, kteří na svých bedrech ponesou značnou zátěž plynoucí z rozhodování poslanců. Aby bylo dáno do souladu ústavní právo krajských zastupitelstev pokud jde o zákonodárnou iniciativu s možností zúčastnit se důkladněji celého legislativního procesu, je třeba hledat koncepční řešení. Možným východiskem je  postupná  transformace Senátu do podoby, kdy by jejími členy vedle dosud volených senátorů byli zvolení zástupci krajů. Jistě je možno promýšlet různé varianty takového řešení (celkový počet zástupců Senátu, poměr mezi senátory volenými dle většinového systému a jinak volenými či jmenovanými zástupci krajů), ale jako počátek diskuse by otázka transformace Senátu mohla posloužit.

reakce pro Krajské noviny

 

Strana 60 z 60

ps_banner

ods_banner

ods_vysocina_banner

vysocina_banner

zdar_banner

vylet_banner

youtube

Twitter