Názory

Bezvízový styk s USA

Pátek, 31 Březen 2006 00:00

Otázka:

Jste pro zavedení bezvízového styku s USA?

Odpověď:


Ano, přimlouvám se za změnu vztahů mezi námi a USA.

Toto jsou mé argumenty:

1) ČR a USA jsou  členy NATO. Vyhovujeme-li přísným podmínkám členství, jistě vyhovujeme i v otázkách soukromého charakteru.

2) Nezaznamenala jsem výrazné problémy, které by naši občané způsobili právě v USA.

3) Internet umožňuje všem zájemcům o pobyt v USA zjistit si podmínky a být si přesně vědom postihu při jejich nesplnění.

4) Existují solidní agentury, které při plánování pobytu v USA pomohou.

5) Česká republika nefiguruje v mezinárodních statistikách pokud jde například o terorismus.

6) Riziko, že naši občané pojedou do USA za prací „načerno“ není velké. Lze to odvodit z chování Čechů v zemích, kde víza nepotřebujeme (EU).

reakce pro Deníky Vysočina

 

Mohou hejtmani vystupovat ve sněmovně?

Pátek, 31 Březen 2006 00:00

Otázka:

Mohou hejtmani vystupovat ve sněmovně?

Odpověď:

Krajská zastupitelstva mají zákonodárnou iniciativu. Jako předkladatelé zákona mají hejtmani  právo zúčastnit se projednávání svých návrhů. V ostatních případech musí s jejich vystoupením souhlasit Sněmovna. Tento princip by byl postačující, kdyby se Sněmovna byla schopna chovat jako městská či krajská zastupitelstva. I tam mohou po odsouhlasení vystoupit lidé „zvenku“. Ze zkušenosti komunálního politika vím, že jsme nikdy žádost o vystoupení neodmítli. Sněmovna však bohužel ano. Zabránila tak, aby byl slyšen hlas těch, kteří na svých bedrech ponesou značnou zátěž plynoucí z rozhodování poslanců. Aby bylo dáno do souladu ústavní právo krajských zastupitelstev pokud jde o zákonodárnou iniciativu s možností zúčastnit se důkladněji celého legislativního procesu, je třeba hledat koncepční řešení. Možným východiskem je  postupná  transformace Senátu do podoby, kdy by jejími členy vedle dosud volených senátorů byli zvolení zástupci krajů. Jistě je možno promýšlet různé varianty takového řešení (celkový počet zástupců Senátu, poměr mezi senátory volenými dle většinového systému a jinak volenými či jmenovanými zástupci krajů), ale jako počátek diskuse by otázka transformace Senátu mohla posloužit.

reakce pro Krajské noviny

 

Strana 61 z 61

ps_banner

ods_banner

ods_vysocina_banner

vysocina_banner

zdar_banner

vylet_banner

youtube

Twitter