Projevy

Projev M. Němcové na mezinárodní vědecké konferenci "Albín Bráf: politik, národohospodář a jeho doba"

Neděle, 30 Září 2012 18:39

zahajeni_konference_albin_braf_politik_narodohospodar_a_jeho_doba_20092012_1Předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová zahájila ve čtvrtek 20. září 2012 mezinárodní vědeckou konferenci "Albín Bráf: politik, národohospodář a jeho doba".

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté,

síla každého národa se odvíjí i od osobností, které určují její pohyb kupředu. Postava profesora národohospodářství, právníka, politika a pedagoga Albína Bráfa, ač patřila k nejvýraznějším v českém veřejném životě konce 19. a začátku 20. století, je neprávem opomíjena.

Tak, jako do proudu silného národního uvědomění v druhé polovině 19. století patří František Ladislav Rieger, Bráfův tchán, jako patřil v období před nimi František Palacký, v umění Smetana a Dvořák, v politice Tomáš Garrigue Masaryk, tak stojí na opačném, praktickém pólu, právě profesor Albín Bráf. Skloňujeme jména jako Škoda, Hlávka, Baťa, Jurkovič a další a je třeba připomínat, že jméno Albína Bráfa představuje pro moderní českou ekonomickou vědu totéž, co všechna slavná jména v jiných oborech.

Pokračování

 

Projev předsedkyně Sněmovny u příležitosti 44. výročí srpna 1968

Úterý, 21 Srpen 2012 13:57

pietn_akt_ucteni_pamatky_padlych_pri_okupaci_ceskoslovenska_srpen_1968_21082012_9Projev předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslavy Němcové, který přednesla u příležitosti 44. výročí uctění památky padlých při okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Vzpomínkový pietní akt se konal 21. srpna 2012 u budovy Českého rozhlasu v Praze.

Zde si můžete prohlédnout fotogalerii

Vážení  přítomní, dámy a pánové! V jistém slova smyslu se dá říci, že před budovou Českého rozhlasu plyne čas rychleji než na jiných místech naší země, na nichž si pravidelně připomínáme události, které se zapsaly do osudu naší vlasti.

Pokračování

 

Projev předsedkyně Sněmovny na Staroměstském náměstí - pietní setkání - poprava 27 účastníků stavovského odboje

Neděle, 24 Červen 2012 21:38

ucteni_pamatky_27_popravenych_predstavitelu_ceskeho_odboje_21062012_2Vážené dámy a pánové, vážení hosté

21. 6. 1621. Datum, které by doboví, ale i dnešní vykladači zařadili již jenom z pohledu numerologie mezi data mimořádně významná. Dvě dvojky, dvě šestky, tři jedničky. 21 na začátku, 21 na konci.

Výkladů může být tolik, kolik z nás se do nich s fantazií pustí. Středová jednička může být znamením vítěze, který, vědom si výsadního postavení, účtuje. Vynáší hrdelní soud nad 27 představiteli poražených. A 27 - to může znamenat součet dvou cifer z data, 21 a 6.

Ale třebaže samotné datum je výzvou pro naši fantazii, události, které si dnes na tomto místě připomínáme, jsou výzvou pro naši paměť, předvídavost , pochopení příčin a následků.

Fotogalerie zde.

Pokračování

 

Projev na pietní vzpomínce k uctění památky generála Heliodora Píky

Čtvrtek, 21 Červen 2012 19:48

ikona_MNPředsedkyně Poslanecké sněmovny přednesla projev na pietní vzpomínce k uctění památky divizního generála Heliodora Píky. Setkání proběhlo ve čtvrtek 21. června 2012 u budovy generálního štábu Armády České republiky v Praze

„Milovaní nejdražší, před strašně a hrůzně tragickými okamžiky stojím klidný, vyrovnán, s čistým svědomím a s vědomím, že přes mnohé chyby jsem své povinnosti plnil co nejsvědomitěji a co nejpoctivěji. Jsem přesvědčen, že nejde o justiční omyl, vždyť průhledný – že jde však o politickou vraždu. Přese všechno rád přinesu tuto násilnou oběť, bude-li sloužit k uklidnění v národě, k jeho sjednocení.“ Tato slova adresoval generál Heliodor Píka svým nejbližším, svému synu Milanovi a své ženě Marii pár hodin před popravou na dvoře borské věznice v Plzni.

Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté,

Pokračování

 

Projev na pietním setkání "Pocta statečným" - hold členům paraskupiny SILVER A - Senice u Poděbrad

Čtvrtek, 21 Červen 2012 10:37

pietni_akt_k_vyroci_pusobeni_paraskupiny_SILVER_A_16062012_7V letošním roce uplynulo 70 let od zlomového okamžiku československého odboje a to atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha provedeného členy paraskupiny ANTHROPOID, na jehož přípravě se také podílela paraskupina SILVER A, která byla vysazena v noci na 29. prosince 1941 u obce Senice. Obec Senice se rozhodla vzdát hold členům paraskupiny SILVER A - Alfrédu Bartošovi, Josefu Valčíkovi a Jiřímu Potůčkovi uspořádáním vzpomínkové akce "Pocta statečným". V sobotu 16. června 2012 zde Miroslava Němcová přednesla projev, jehož znění čtěte níže. Fotogalerie zde.

Pokračování

 

Strana 4 z 14

ps_banner

ods_banner

ods_vysocina_banner

vysocina_banner

zdar_banner

vylet_banner

youtube

Twitter