Konference předsedů parlamentů EU v Bruselu

tiskove_sdeleni_001Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová se  zúčastnila ve dnech 4. – 5. dubna Konference předsedů parlamentů EU v Bruselu, kterou pořádá a předsedá jí  Belgie jako země, která předsedala Radě EU v předchozím pololetí.

Hlavním tématem jednání byla diskuse  o budoucnosti parlamentního dohledu nad Společnou  zahraniční a bezpečnostní politikou a Společnou bezpečnostní a obrannou politikou. Motivem pro tuto diskusi je zánik Parlamentního shromáždění Západoevropské unie, ke kterému by mělo dojít v červnu 2011 a také nové principy, které pro tuto oblast vyplývají  z Lisabonské smlouvy. Miroslava Němcová na plénu přednesla stanovisko PS PČR, ve kterém odmítla návrh na vznik nové instituce s pevnou strukturou, sekretariátem a všemi nezbytnými službami, což by zbytečně přineslo další finanční náklady. „Mělo by se jednat spíše o nastavení flexibilního modelu, který by umožnil pružně reagovat na aktuální vývoj a potřeby“, vyjádřila názor předsedky PS.

Miroslava Němcová rovněž odmítla snahu Evropského parlamentu, který prosazoval své vyšší zastoupení v tomto novém modelu. „Reprezentuji zde stanovisko odborných výborů Poslanecké sněmovny PČR, které tuto snahu odmítají. Dáváme přednost paritnímu zastoupení 6ti zástupců z každého národního parlamentu a 6ti  zástupců  z Evropského parlamentu. A to  především s ohledem na mezivládní charakter spolupráce v této oblasti.  Evropský parlament není přímo zapojen do procesu vytváření společné obrany. Tuto spolupráci je třeba zakomponovat  do běžné kontroly vlády jejím národním parlamentem,“ prohlásila Miroslava Němcová. Tento názor v debatě podpořila většina předsedů ostatních národních parlamentů.

V závěru svého jednání se předsedové národních parlamentů EU dohodli na vytvoření meziparlamentní konference jako modelu pro parlamentní dohled nad  Společnou  zahraniční a bezpečnostní politikou a Společnou bezpečnostní a obrannou politikou. Konference se bude konat dvakrát za rok vždy v zemi, která předsedá Radě EU. Jako pozorovatelé se jednání Konference zúčastní členské země NATO, které nejsou v EU a zástupci kandidátských zemí. Konference bude přijímat nezávazné závěry konsensem. Zásadní otázka proporčního zastoupení delegací národních parlamentů a evropského parlamentu bude upřesněna na Konferenci  pořádané polským předsednictvím. 

Tisková zpráva ze dne  5.4 2011

 konference_eu_brusel_05042011

ps_banner

ods_banner

ods_vysocina_banner

vysocina_banner

zdar_banner

vylet_banner

youtube

Twitter