Přepis pořadu Události, komentáře -Spor o srpen 1968

Hostem komentovaných událostí ČT24 byla ve čtvrtek 6. února 2014 předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR Miroslava Němcová.

Občanští demokraté navrhli odvolání Vojtěcha Filipa z funkce místopředsedy Sněmovny. A to kvůli jeho reakci na úmrtí komunistického funkcionáře Vasila Biľaka. Filip uvedl, že se dnešní doba na zvací dopis, který se stal formálním zdůvodněním invaze v roce 1968, dívá různými pohledy.

Přepis celého pořadu si můžete přečíst níže, video ke shlédnutí zde- "Spor o srpen 1968"

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Zemřel Vasil Biľak. V negativním slova smyslu ikona minulého režimu, normalizace a zejména srpna 1968. Jeden z pěti komunistických politiků, kteří se podepsali pod takzvaný zvací dopis stojící na počátku invaze pěti vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Tiskovou zprávu k tomuto úmrtí vydal i předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip, a právě ta se stala důvodem, proč ODS požaduje, aby byl odvolán z postu místopředsedy Poslanecké sněmovny. Začínají Události, komentáře. Dobrý večer. Tady je vyjádření předsedy ÚV KSČM a místopředsedy sněmovny Vojtěcha Filipa a také poslankyně za ODS Miroslavy Němcové

redaktor /citace - Vojtěch FILIP; předseda strany /KSČM//:"Co se týče historické role Vasila Biľaka, je třeba konstatovat, že není možné měnit historii a je bezesporu faktem, že byl jedním z iniciátorů pozvání sovětských vojsk. Dnešní doba se na zvací akt dívá různými pohledy."

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:"Myslím, že člověk, který obhajuje okupaci, který říká, že dnešní doba se na zvací akt neboli okupaci naší země a její totální úpadek a zmar všech nadějí intelektuálních i hospodářských, staví takto, tak nemůže být místopředsedou demokratického parlamentu současné České republiky"

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


V Událostech, komentářích jednak poslankyně za Občanskou demokratickou stranu Miroslava Němcová a pak také předseda poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy Pavel Kováčik. Dobrý večer oběma.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:


Dobrý večer.


Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:

Dobrý večer a děkuji za pozvání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Paní poslankyně, co vám přesně vadí na výroku komunistického předsedy Vojtěcha Filipa, který mimochodem byl pozván do studia, ale dnes večer si neudělal čas, a ten výrok zní úplně přesně: "Co se týče historické role Vasila Biľaka, je třeba konstatovat, že není možné měnit historii, a je bezesporu faktem, že byl jedním z iniciátorů pozvání sovětských vojsk. Dnešní doba se na zvací akt dívá různými pohledy." Tečka. Co je na tom špatně?


Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Myslím, že je na tom špatně zejména ta poslední věta, dnešní doba se na zvací akt dívá různými pohledy. Já jsem slyšela ještě dovysvětlení, přestože nepřišel do dnešního vysílání Vojtěch Filip, tak jsem slyšela jeho reakci během odpoledne, kdy říkal, že uznává, že ten zvací akt, jak on tomu říká, já tomu říkám začátek okupace, tak že poškodil komunistické hnutí. No, on poškodil přece nás všechny. Poškodil normální život této společnosti. Byl startem k tomu, co zoufalým gestem vyjádřil Jan Palach, Jan Zajíc a všichni ostatní. To přece není tak, že poškodil jenom komunistické hnutí. To, kdyby poškodil komunistické hnutí, tak jsme možná měli komunismus dávno za sebou. Ale on zmařil životy generace.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Pane poslanče Kováčiku, nejdřív, jak se může doba na něco dívat, protože v té větě stojí, doba si má různé pohledy.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Tak jistě, v dnešní době mohou být různé pohledy na cokoliv a nic není úplně černé a nic není úplně bílé, aniž bych chtěl obhajovat cokoliv z toho, co se klade teď tomu výroku Vojtěcha Filipa. Ne, v žádném případě. My jsme odsoudili okupaci, my jsme...


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


To, že něco není černé, jen černé a jen bílé platí i pro ten fakt, že někdo vědomě požádal o pomoc...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


...my jsme odsoudili. A povídám o tom, že jsou...


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


...a přijely vojska do Československa?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Povídám o tom, že jsou, možná jsou i názory, že to je trošku jinak. Koneckonců nikdy nebylo dokázáno, že a to aniž bych chtěl hájit kohokoliv, zejména pana Biľaka, že ten dopis podepsal, nikdy nebyl odsouzen, a to je teď vedlejší. Důležité je, že se dělá z toho, z té předminulosti najednou téma dneška. Možná proto a zejména ODS jde do toho tak pěkně rychle, možná, protože já nevidím na vyjádření Vojtěcha Filipa nic, co by oslavovalo nebo souhlasilo nebo ospravedlňovalo to, co se stalo v roce 68. To poškodilo nejen komunistické hnutí, to poškodilo doopravdy všechny. A my jsme jako komunistická strana dali mnohokrát najevo, že se od toho distancujeme. Ale, ale...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


K tomu se, pardon, pane poslanče, k tomu se ještě dostaneme. Vydržte chvíli, teď vydržte chviličku.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Pane redaktore, ODS přece...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Paní poslankyně, vydržte chvíli. Paní poslankyně, ve vaší stranické tiskové zprávě píšete, "není možné tvrdit, že dnešní doba se dívá na jeho krok, myšleno tím Vasila Biľaka, různými pohledy." Popravdě řečeno, proč to není možné tvrdit?


Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:


Já jsem přesvědčena o tom, že historii jakkoliv respektuji možnost různorodých názorů na půdě Poslanecké sněmovny, tedy postoj komunistů například k roku 68. a okupaci, tak jsem přesvědčena, že historie jednoznačně tento akt, tedy vstup spojeneckých armád Varšavské smlouvy za účinné pomoci některých předních komunistických představitelů, odsoudila jako vlastizradu. Já to řeknu v tomto termínu. A jako něco, co je neměnné. Není možné říci, že teď po 24 letech nebo po roku 89 a ještě k tomu připočteme ty roky do 68., se díváme na tu věc trochu jinak, že už okupace není okupací, že těch více než stovka mrtvých, více než 500 zraněných už nejsou mrtvými, už nejsou zraněnými, že nenásledovala normalizace...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Počkejte, paní poslankyně, to všechno pro vás plyne z té jedné věty...

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:


Ano, ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


...která zní, dnešní doba se na zvací akt dívá různými pohledy?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:


Ano, já myslím, že to z toho plyne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Mohu se vás tedy, paní poslankyně, zeptat ještě na jednu věc. Proč jste se ozvala a Občanská demokratická strana právě dnes po této jedné větě Vojtěcha Filipa, když je například už od roku 98 na straně jaksi veřejně dostupné stanovisko KSČM, ve kterém se píšou, stanovisko k roku 68, k srpnu 68, ve které se píšou plus minus stejné věci, kdy je dostupný například text současného místopředsedy Jiřího Dolejše, který dokonce vypočítává ty různé pohledy na to, co se událo v srpnu 68. Proč až teď?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:


Já k tomu řeknu jedno. My jsme se ozvali až dnes proto, protože jsme reagovali na to, že Vojtěch Filip je místopředsedou Poslanecké sněmovny, že ve chvíli, kdy zastává tuto vysokou ústavní funkci a přitom svou poslední větou obhajuje tedy okupaci naší země, vlastizradu, tak jsme na to reagovali dnes. Určitě mi nemůžete, pane Veselovský, podsouvat to, že jsme na to jako Občanská demokratická strana nebo já osobně na postoje komunistů k naší minulosti nebo k tomu, na čem se podíleli v naší minulosti, ať už to byla 50. léta a všechny vraždy a postihy lidí stovek nevinných a tisíců vězněných, že jsme na to nereagovali. Určitě, a vzpomínám si, že jsme o tom my dva dokonce spolu mluvili, si vzpomínáte na můj projev, který jsem měla při zasedání Konfederace politických vězňů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Paní poslankyně, to já si bezesporu vzpomínám. Na druhou stranu my se teď tady bavíme o jedné jediné větě a o názoru...

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:


A já setrvávám na svém názoru a ta jedna jediná věta je...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


...Komunistické strany Čech a Moravy na srpen 1968.


Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:


Ano a já se vám snažím vysvětlit, že dnes místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip dal své stanovisko a na tom musí politická reprezentace reagovat. Jestliže on zastává tuto vysokou ústavní funkci, tak já se domnívám, ano, byl zvolen poslancem, jistěže poslaneckou funkci může dále vykonávat, ale nemá mluvit za svobodný demokratický Parlament České republiky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Vydržte, paní poslankyně. Pane Kováčiku, jenom pojďme si to vyjasnit. Myslí si...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Já se musím ohradit proti jedné věci. Jako tady je veřejné obvinění z toho, že Vojtěch Filip obhajuje okupaci v roce 68. To je velmi vážné veřejné obvinění. A já si myslím, že po poradě, kterou zítra budeme mít, zvážíme i právní kroky v tomto směru. Není možné za názor a navíc názor, který je naprosto jasný, KSČM odsoudila okupaci v roce 68. KSČM na to má jasný názor, který vícekrát sdělila. A dnes účelově ODS zvedá, překrucuje ten fakt, který byl řečen. A já chci...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Moc se omlouvám, pane poslanče, a co když se na to ODS prostě dívá z jiného úhlu pohledu, podobně jako váš předseda říkal...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Má právo se na to, má právo se na to dívat z jiného pohledu, už jsou to ty různé úhly pohledu. Už sama ODS prokazuje, že jsou možné přece různé úhly...


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A co se vám na tom nelíbí na tom, co si myslí ODS o tom výroku?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Mně se nelíbí na tom to, že je tady veřejné obvinění z toho, že někdo schvaluje tu okupaci, a je to náš předseda, je to významný člověk, je to předseda významné politické strany...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pojďme to teď, dobře, pojďme to, pane poslanče, teď úplně ujasnit.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


...a je to naprosto nepravda.


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Řekněte mi. Komunistická strana Čech a Moravy, co si myslí o tom, co se stalo 21. srpna 1968 a také před tím, byla to bratrská pomoc nebo to byla okupace, která vedla k tomu marasmu, který následoval?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Komunistická strana Čech a Moravy dala mnohokrát najevo jasně, že se od tohoto aktu a od těch následujících věcí distancuje, ostatně hned po roce 89 také aktéry tohoto období vyloučila ze svých řad. Mimo jiné i právě proto, že například konkrétně mluvíme o panu Biľakovi, mimo jiné i proto, že těžce se provinil prostě, a to provinění nelze smýt. Náš postoj je naprosto jednoznačný, a o to více nás jakoby irituje to, že se neustále podsouvá Komunistické straně Čech a Moravy, že něco z toho obhajuje. Možná je to právě proto, aby se zapomnělo na to, že jsme se také po roce 89 jako Česká republika i díky ODS, možná zejména díky ODS, přinesli některá nová slova do světového slovníku, tunel, jiný pojem slova kmotři a podobně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Počkejte, pane poslanče.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


A oni to chtějí jenom přerazit, no, tak jako mávají těmi vlajkami předminulosti, aby zakryli vlastní minulost.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Teď se stále ještě, myslím, bavíme o pohledu na srpen 1968.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Jasně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Paní poslankyně Němcová, když slyšíte jednoho z vrcholných zástupců KSČM, jak říká, co si současná komunistická strana myslí o tom, co se stalo v srpnu 68, tak stále trváte na tom, že by Vojtěch Filip neměl být místopředsedou kvůli tomu, co jste říkala?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:


Já slyším pana předsedu poslaneckého klubu Kováčika, který říká něco o postoji komunistů k roku 68. Zároveň dnes odpoledne jsem četla prohlášení předsedy Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěcha Filipa, který říká, že na zvací akt se dnešní doba dívá různými pohledy. Já si myslím, že neexistují různé pohledy na to, co nás postihlo. Přece všichni víme, a teď to pan předseda Kováčik potvrdil, že oni sami to odsuzují tak, jak mohou tolerovat to, že jejich předseda připouští různé pohledy na to, co zmařilo, já jsem o tom mluvila, zmařilo intelektuální, hospodářský rozvoj naší země, proti tomu, co se stalo, protestovali mladí lidé. Vzpomeňme na leden roku letošního, kdy opět mladí lidé ze všech univerzit si připomněli to, co obětoval Jan Palach, Jan Zajíc, kterého vzpomeneme za chvilku. A ti reagovali na tu situaci roku 68. A jestli dnes...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Paní poslankyně, ano, a když já vám k tomu...


Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:


...Vojtěch Filip říká, že na to jsou různé pohledy, tak prostě ve mně se vaří krev, protože na to nemohou být jiné pohledy.


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Dobře. Tak když to tedy vezmeme úplně přesně podle toho, co je řečeno v té větě, tak opravdu nejsou v České republice různé pohledy na to, co se stalo v srpnu 68, paní poslankyně?


Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:


Já neslyším kolem sebe s lidmi, s kterými mluvím, že by někdo z nich považoval rok 68., příchod okupačních armád na naše území, jejich dvacetileté setrvání na našem území jako období, které by jakkoliv prospělo naší zemi, jakkoli by prospělo jednotlivému občanu naší země. Od nikoho z nich to neslyším. A proto si myslím, že jestli ty různé pohledy existují, tak potom mohou existovat pouze u těch, které já tak dobře neznám, protože s nimi nepřicházím do kontaktu, tedy z vnitra Komunistické strany Čech a Moravy, a to bylo vyjádřením Vojtěcha Filipa, který říká, dnes po všech těch letech existují různé pohledy na ten...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Paní poslankyně, jenom ještě, ještě jedna poznámka. Slyšela jste tady pana Kováčika, jak říkal něco o vztahu KSČM k těm událostem, já vám můžu citovat místopředsedu ÚV KSČM Jiřího Dolejše, který říká, "postoj k okupaci 68. roku u KSČM je jasný, byla protiprávní a poškodila i věc socialismu. Biľak byl symbol normalizace." Nebo jindy z roku 2008 Jiří Dolejš. "Těžko nazývat něco bratrskou internacionální pomocí, co bylo násilnou okupací." Je pro vás vyjádření v jedné větě, a to mě vede k otázce, je pro vás tak důležité, abyste požadovala rezignaci či odvolání místopředsedy Poslanecké sněmovny, anebo mě to má vést k otázce, jestli to opravdu není, řekněme, politické rozhodnutí teď v tuto chvíli zvednout nějaké téma, aby se o ODS více mluvilo?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:


Kdyby dnes Vojtěch Filip to prohlášení nedal, tak by nebylo co zvedat. Žádnou účelovost v tom, prosím, nehledejte. Já vám nebudu napovídat, jakou otázku mi máte pokládat. Já jsem hluboce přesvědčena, že v té jedné větě, jakkoliv se to někomu může zdát málo, ten smysl nalézt lze a já ho vidím zejména v souvislosti, v které dnes žijeme. Vidíme, že se v Poslanecké sněmovně prostřednictvím Komunistické strany Čech a Moravy projednává zrušení lustračního zákona. Vidíme jejich postoje k naší minulosti, tedy v tom, že má být zabráněno bádání na Ústavu pro studium totalitních režimů, který byl rozvrácen, že se máme dobírat neustále toho, co se v naší zemi stalo, jaké jsou příčiny toho, aby se tato situace nemohla opakovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Dobře, paní poslankyně, rozumím.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:


Já si myslím, že v tom žádnou účelovost nelze hledat. Kdyby pan místopředseda sněmovny nebyl místopředsedou sněmovny, tak mi prosím věřte, že bych to chápala jako nějaké vyjádření spíše dovnitř do komunistické strany pro ty, kteří to takhle chtějí slyšet. Ale vzhledem k tomu, že jsem zákonodárce, že jsem zvolená do svobodného zákonodárného sboru, musím respektovat tohle...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Paní poslankyně, já rozumím vaší argumentaci.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:


...tuhle situaci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane poslanče...


Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Teď, pane redaktore, nelze ani lupou najít, že pan předseda Filip schvaluje okupaci v roce 68. A jestliže tam někdo chce hledat...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane poslanče, nezlobte se na mě, ale vy tady slyšíte minimálně jednoho člověka, a to je paní poslankyně Němcová, která, která to tam vidí.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Jistě, ale jestliže tam někdo chce hledat, takže mi to připomíná, jako kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Já jenom připomínám, že KSČM má místopředsedu Poslanecké sněmovny z vůle voličů, protože jsme třetí nejsilnější stranou z vůle voličů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane poslanče, tak mi vysvětlete, co se skrývá v té větě, co to jsou ty různé úhly pohledu na to, že sem 21. srpna napochodovalo 5 armád spřátelených a obsadily Československo?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Vůbec nic to neznamená, že by to pan předseda Filip nebo kdokoliv jiný z nás schvaloval.


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Co jsou ty úhly pohledu?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


A mohou být ve společnosti jako na mnoho jiných věcích, mnoho jiných historických událostí různé úhly pohledu. Tak jako jsou samozřejmě různé úhly pohledu na to, co ODS tady prováděla po roce 89...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Jaké úhly pohledu, pane poslanče? Ne, počkejte, neutíkejte od tématu, pane poslanče.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Jako podle mě je to účelové...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Co jsou ty různé úhly pohledu na tu jednoduchou věc, která se stala tehdy?


Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Já vám je nechci vyjmenovávat, já mám jeden úhel pohledu na tu věc. Ten úhel, který jsem tady řekl, ten, který jste tady citovali od Jiřího Dolejše. To je můj úhel pohledu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Víte, co mi není úplně jasné? Reakce Vojtěcha Filipa na úmrtí Vasila Biľaka má tři řádky. Tři malé řádky. A v těch řádcích to stálo vašemu panu předsedovi za to napsat větu. "Dnešní doba se na zvací akt dívá různými pohledy." Neříkejte mi, že ta věta tam je napsána jen tak, aby to byly tři řádky a ne dva. Co to znamená?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Já mu ruku nevedl panu předsedovi, je to předseda strany.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste věděl, proč jste sem do Událostí, komentářů přišel a že budete...


Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Samozřejmě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


...například vyzván k tomu, abyste vysvětloval toto. Tak co se skrývá v různých pohledech na zvací akt?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Kdykoliv mě pozvete do vašeho pořadu, vždycky přijdu, ať je to téma jakékoliv a myslím si, že je to mou povinností.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A budu teď ještě o něco, budu ještě o něco radši, když mi vysvětlíte, co to znamená, když váš pan předseda říká, že jsou různé pohledy na ten zvací akt.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Mohou být různé pohledy u různých občanů. Mohou to být lidé, kteří to viděli z jiné strany, mohou to být lidé, kteří já s nimi nesouhlasím, mohou dokonce tvrdit, že to bylo pozitivní, kteří si z té doby nesou to, že mohlo jít...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Proč to vašemu předsedovi stojí za to, že ... Ještě jinak se zeptám. Vasil Biľak, je to člověk, který je z vašeho pohledu nebo z pohledu KSČM hodný úcty?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Já jsem přesvědčen o tom, že ten člověk byl negativní postavou v naší historii, a úcty je hoden maximálně jeho věk, kterého se dožil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Dobře. Proč to vašemu předsedovi stálo u tohoto člověka v té krátké tiskové zprávě napsat a zdůraznit, ale že se ještě jiní lidé někteří lidé dívají na tu invazi a na to, co se stalo, jinak.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Je to možné. Já nevím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Jak je to možné? Já se ptám.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Je to možné, že se někteří lidé na to dívají jinak. A možná chtěl...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


No, to napsal váš pan předseda.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Možná chtěl postihnout právě to, že se na to dívají jinak. Ale pro nás to téma není, rozumějte, pro nás je to téma pryč. My jsme se s tím tématem vyrovnali tak, že jsme to odsoudili, popřeli a teď je pro nás tématem skoro půldruhého milionu lidí, kterým bezprostředně hrozí upadnutí do bídy, mimo jiné díky tomu, co prováděla ODS.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane poslanče, jsme u jiného tématu. Paní poslankyně...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Ale já vím, to jsou témata, která jsou důležitější.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Paní poslankyně Němcová, řekněte mi jednu poslední věc. Ostatní politické strany ne všechny, ale ty důležité, které by mohly podpořit váš názor na to, že by Vojtěch Filip neměl být místopředsedou sněmovny, zatím řekly, že s vámi na tom spolupracovat nebudou. Tak co budete dělat dál?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:


V tom případě je ta odpověď velmi jednoduchá. My k tomu, abychom vůbec mohli vyvolat podobné řízení, které by vedlo k odvolání místopředsedy Poslanecké sněmovny, tak musíme nejprve předložit arch s 80 podpisy, tedy s dvěma pětinami zákonodárného sboru. A pokud neseženeme 80 podpisů, nenajdete se ve 200členném sboru 80 lidí, kteří si myslí, že vyjádření, že na ten zvací akt, tedy na pozvání okupačních vojsk do naší země existují různé pohledy, tak v tom případě samozřejmě zůstaneme sami. Nemyslím si ovšem, že to je marné. Může se stát, že člověk, který cítí, že se má ozvat, musí něco udělat, že v tu chvíli zůstane sám. Ale přesto to udělat má.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Oběma díky za vaše komentáře. Hezký večer.


Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/:


Také přeji hezký večer. Dobrou noc.


Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:


Hezký večer.

ps_banner

ods_banner

ods_vysocina_banner

vysocina_banner

zdar_banner

vylet_banner

youtube

Twitter